Search

Bəyannamələrin təqdim edilməsinin son günüdür.

Bu gün əsasən aşağıdakı bir sıra bəyannamələrin təqdim edilməsinin son günüdür.


2021-ci ilin Mart ayı üzrə:

  • “Əlavә dәyәr vergisinin bәyannamәsi”

  • “Aksiz bәyannamәsi”

  • “Mədən vergisinin bəyannaməsi”

2021-ci ilin I rübü üzrə:

  • “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları bəyannaməsi (hesabatı)” (Vahid hesabat)

  • “Sadәlәşdirilmiş verginin bәyannamәsi”

  • Ödəmə mənbəyində tutulan digər vergilər


20.04.2021

17 views