Search

Bağçalar vergidən azaddır

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə mənfəət vergisindən azaddır.


Əsaslandırılma: Vergi Məcəlləsinin 106.1.15-ci maddəsi

9 views