top of page
Search

Hesablama metodundan istifadə edilərkən gəlirin və xərcin uçotunun aparılması qaydası

Hesablama metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəlir əldə edilməsinin və xərc çəkilməsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq gəlirini və xərcini müvafiq surətdə gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi və ya xərcin çəkilməsi barədə öhdəliyin yarandığı vaxt nəzərə almalıdır.


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 134-cü maddəsi

14 views
bottom of page