Search

Bitkoin satışından gəlir əldə edən fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri

Fiziki şəxsin əldə etdiyi bitkoinlərin pul ifadəsində dəyərinin artmasından əldə olunan gəlirlər onun qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərinə aid edilir. Bitkoinlərin satışından gəlir əldə edən şəxs vergi orqanlarında uçota alınmaqla VÖEN əldə etməli və əldə olunan gəlirləri üzrə bəyannamə təqdim etməlidir. Bu zaman bitkoin satışından əldə olunan gəlirdən bitkoinin alınmasına ödənilmiş məbləğ çıxılmalı və qalan fərqdən 14 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi hesablanıb ödənilməlidir.


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 33.1-ci, 99.3.8-ci, 101.2-ci və 149.1.4-cü maddələri

19 views