Search

ƏDV ödəyiciləri barədə

Aksizli, məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı malların istehsalçıları və bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ƏDV-nin ödəyiciləri sayılır.


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 154.6-cı maddəsi

13 views