Search

Əmtəəsiz əməliyyat dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Vergi nəzarəti tədbiri zamanı aşkarlanan, başqa əməliyyatı pərdələmək məqsədilə aparılan və faktiki olaraq mallar, işlər və xidmətlər təqdim edilmədən mənfəət əldə etmək məqsədilə rəsmiləşdirilən əməliyyatlar əmtəəsiz əməliyyatlardır.


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 13.2.81-ci maddəsi

14 views