Search

Fərdi sahibkarın VÖEN şəhadətnaməsi itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə nə edilməlidir?

Fərdi sahibkarın VÖEN şəhadətnaməsi itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə vergi ödəyicisinin elektron kabinet, poçt və ya onlayn növbə tutmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə yaxınlaşaraq təqdim etdiyi sərbəst formada müraciət ərizəsi əsasında sənədlər daxil olduğu gündən 2 gün müddətində şəhadətnamənin yeni nüsxəsi təqdim edilir.


Əsaslandırılma: Dövlət Vergi Xidmətinin 30 noyabr 2020-ci il tarixli 2017040101070300 saylı əmri ilə təsdiq olunmuş "Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları"nın 5.8-ci bəndi

18 views