top of page
Search

Gəlirdən çıxılan məbləğlərin kompensasiya edilməsi

Əvvəllər gəlirdən çıxılmış xərc, zərər və ya şübhəli borc ödənilirsə, əldə edilən məbləğ onların ödənildiyi vaxtda gəlir sayılır. Əvvəllər gəlirdən çıxılmış ehtiyat azalırsa, həmin ehtiyatın azalmış məbləği gəlirə daxil edilir.


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 141-ci maddəsi

9 views
bottom of page