Search

Vətən müharibəsi qəhrəmanları vergidən azad olunub.

Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının əsas iş yerində muzdlu işdən əldə etdikləri gəlirin 400 manat hissəsi gəlir vergisindən azad olunub. Bu, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb.


Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiq edib.

42 views