Search

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə büdcə gəlirlərinin təsnifat kodları

113211 - Büdcə təşkilatları, dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslər və dövlətə məxsus fondlardan maliyyələşən digər orqan və qurumlar üzrə əmlak vergisi

113212 - Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan şəxslər üzrə əmlak vergisi

113213 - Digər hüquqi şəxslər üzrə əmlak vergisi


Əsaslandırma: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli Qərarı

18 views