Search

İcbari tibbi sığorta haqqlarının ödənilməsi barədə

Məcburi dövlət sosial sığorta, İşsizlikdən sığorta, İcbari tibbi sığorta haqqlarının ödənilməsi barədə: Məcburi dövlət sosial sığorta, İşsizlikdən sığorta, İcbari tibbi sığorta haqqları əməkhaqqı və digər gəlirlər üzrə ödənişlərlə eyni vaxtda, lakin sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq ödənilməlidir. Əsaslandırma: “Sosial sığorta haqqında”Qanunun 14.6-cı, “İşsizlikdən sığorta haqqında”Qanunun 10.3-cü, “Tibbi sığorta haqqında” Qanunun 15-11.3-cü maddələri.

24 views