Search

Kommunal xərclərin ödənilməsi

Kommunal xərclərin ödənilməsi yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilirməlidir.


Əsaslandırma: “Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun 3.4.5-ci maddəsi

4 views