Search

Mədən vergisinin ödəyiciləri kimlərdir?

Azərbaycan Respublikasının ərazisində (Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi də daxil olmaqla) yerin təkindən faydalı qazıntıları çıxaran fiziki şəxslər və müəssisələr mədən vergisinin ödəyiciləridir.


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 214-cü maddəsi

11 views