top of page
Search

Mediator fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən vergi tutulması

Mediator fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən bu fəaliyyətlə bağlı göstərilən xidmətə görə alınan haqq, o cümlədən əldə olunan mükafat hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?


Mediator fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən bu fəaliyyətlə bağlı göstərilən xidmətə görə alınan gəlirləri qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid edilməklə 14% dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir.


Əsaslandırma: Mediasiya haqqında Qanunun 1.0.3-cü, 11.1-ci və 36.1-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 99.3.13-cü, 101.2-ci maddələri

11 views
bottom of page