top of page
Search

Vergi orqanlarına məlumat

Görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin haqqını ödəyən, yaxud hər hansı digər ödəmələr aparan şəxs, qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada ödənilmiş məbləğlər haqqında vergi orqanına məlumat verməlidir.


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 73-cü maddəsi

5 views
bottom of page