top of page
Search

Mükafatların vergidən azad olması barədə

Fiziki şəxslər üçün yarışlarda və müsabiqələrdə əşya və pul şəklində alınan mükafatların vergidən azad olması barədə:


- Yarışlarda və müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların tam dəyəri;

- Beynəlxalq yarışlarda və müsabiqələrdə pul şəklində alınan mükafatların dəyərinin 4000 manatadək olan hissəsi;

- Respublika, şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində isə pul şəklində alınan mükafatların dəyərinin 200 manatadək olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 102.1.15-ci maddəsi.

16 views
bottom of page