Search

Əmlakın siyahıya alınması barədə

Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin bütün əmlakı, vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin isə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən tələb yönəldilə bilməyən əmlakından başqa digər əmlakı siyahıya alına bilər.


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 89.4-cü maddəsi.

6 views