Search

Təhsil müəssisələrinin mənfəətinin vergiyə cəlb edilməsi

Təhsil müəssisələrinin, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil alması üçün yaradılmış xüsusi təhsil müəssisələrinin mənfəəti – mənfəətin dividendlərin ödənilməsinə yönəldilən hissəsi istisna olmaqla mənfəət vergisindən azaddır.

Mənfəətin dividendlərin ödənilməsinə yönəldilən hissəsi isə ümumi qaydada mənfəət vergisinə cəlb edilir.


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 106.1.7-ci maddəsi

25 views