top of page
Search

Torpaq vergisi üzrə hesabat dövrü təqvim ilidir.

Avqust ayının 15-dən gec olmayaraq illik torpaq vergisinin yarısını hüquqi şəxslər dövlət büdcəsinə, fiziki şəxslər isə yerli (bələdiyyə) büdcəyə ödəyirlər.


Qeyd: Verginin ödənilmə və bəyannamənin (o cümlədən arayışın) verilmə müddətinin sonuncu günü təqvimdə istirahət və ya bayram gününə düşdüyü halda növbəti iş gününə keçirilir.


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 68.2-ci və 208.5-ci maddələri

12 views
bottom of page