Search

Turagentlərə ödəmələr

Turagentlərə ödəmələr yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilirməlidir.


Əsaslandırma: “Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun 3.4.9-cu maddəsi

5 views