Search

Vergi məbləğlərinin tutulma formaları

Vergi məbləğləri aşağıdakı formalarda tutulur:


- bilavasitə mənbədən (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsinədək tutulması);

- bəyannamə üzrə (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması);

- bildiriş üzrə (vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında vergi orqanının və ya bələdiyyənin hesabladığı məbləğ üçün təqdim etdiyi tədiyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən verginin ödənilməsi).


Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 5-ci maddəsi

30 views