top of page
Search

Yeni xronometraj metodu ilə müşahidə

Yeni xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilməsi haqqında tələbi vergi ödəyicisi istənilən vaxt, lakin sonuncu xronometraj metodu ilə müşahidədən ən azı 1 ay keçdikdən sonra, növbəti dəfə isə sonuncu müşahidədən ən azı 2 ay keçdikdən sonra təqdim edə bilər.


Əsaslandırılma: Vergi Məcəlləsinin 50-1.2-ci maddəsi

16 views
bottom of page